Marketing

Przeprowadzamy:

Analizy aktualnej sytuacji firmy:

 • Analizę dotychczasowych działań i ich efektywność
 • Poszukiwanie słabych punktów w organizacji
 • Poszukiwanie mocnych stron organizacji
 • Strukturę firmy i jej wpływ na funkcjonowanie firmy pod względem sprzedażowym i marketingowym

Dobór narzędzi promocji i reklamy:

 • Dobór narzędzi odpowiadających możliwościom, branży, założeniom, działaniom konkurencji
 • Nakierowanie na ograniczenie kosztów i zwielokrotnienie zysków
 • Zaplanowanie strategii krótko i długoterminowej

Realizację:

 • Zaplanowanie i wdrożenie najefektywniejszych działań
 • Projekty graficzne i druk materiałów w profesjonalnej jakości
 • Dedykowany zespół wykonujący określone zadania

Analiza i optymalizacja prowadzonych działań:

 • Stała analiza prowadzonych działań
 • Optymalizacja prowadzonych działań
 • Stałe poszukiwanie szans i zagrożeń

Masz pytania?
Chcesz, żebyśmy sporządzili dla Ciebie wycenę?

Kontakt